půjčovna

CENÍK PŮJČOVNÉHO

 

DOSPĚLÝ SET LYŽE, SNOWBOARD

 

LYŽE, SNOWBOARD

BOTY

HOLE

 

KOMPLET

KOMPLET S HELMOU

1 DEN

 

 

 

 

750,-

850,-

2-3 DNY

 

 

 

 

1400,-

1500,-

4 DNY

 

 

 

 

1600,-

1750,-

5 DNÍ

 

 

 

 

1850,-

2000,-

6 DNÍ

 

 

 

 

2100,-

2200,-

7-9 DNÍ

 

 

 

 

2300,-

2400,-

ZÁLOHA

 

 

 

 

2000,-

2000,-JUNIORSKÝ SET DO 100CM

 

BEŽKY, LYŽE, SNOWBOARD

BOTY

HOLE

 

KOMPLET

KOMPLET S HELMOU

1 DEN

 

 

 

 

550,-

600,-

2-3 DNY

 

 

 

 

700,-

750,-

4 DNY

 

 

 

 

800,-

900,-

5 DNÍ

 

 

 

 

900,-

950,-

6 DNÍ

 

 

 

 

1000,-

1100,-

7-9 DNÍ

 

 

 

 

1100,-

1250,-

VÍKEND / JR BĚŽKY

 

 

 

 

 

 

ZÁLOHA

 

 

 

 

1000,-

1000,-JUNIORSKÝ SET 110-140CM, BĚŽKY NAD 120CM

 

BEŽKY, LYŽE, SNOWBOARD

BOTY

HOLE

 

KOMPLET

KOMPLET S HELMOU

1 DEN

 

 

 

 

650,-

750,-

2-3 DNY

 

 

 

 

1000,-

1100,-

4 DNY

 

 

 

 

1150,-

1300,-

5 DNÍ

 

 

 

 

1400,-

1500,-

6 DNÍ

 

 

 

 

1600,-

1750,-

7-9 DNÍ

 

 

 

 

1850,-

2000,-

VÍKEND BĚŽKY

 

 

 

 

 

-

ZÁLOHA

 

 

 

 

2000,-

2000,-

 

ZÁVODNÍ LYŽE, SPECIÁLNÍ LYŽE

ZÁVODNÍ LYŽE, SPECIÁLNÍ LYŽE

 

1 DEN

800,-

2-3 DNY

1400,-

4 DNY

1700,-

5 DNÍ

1900,-

6 DNÍ

2100,-

7-9 DNÍ

2700,-

ZÁLOHA

5000 - 10000,-

 

 

 

SKIALPINISMUS/SPLITBOARD

 

LYŽE/TEST.

BOTY

HOLE

KOMPLET/TEST.

1 DEN

 

 

 

1100,-

2-3 DNY

 

 

 

1600,-

4 DNY

 

 

 

2300,-

5 DNÍ

 

 

 

2600,-

6 DNÍ

 

 

 

2900,-

VÍKEND

 

 

 

1800,- / 2300.-

ZÁLOHA

 

 

 

5000,-

CENÍK PLATNÝ OD 1.10.2017

PŮJČOVNÍ ŘÁD

1. Zákazník používá sportovní výzbroj, jejíž převzetí potvrdil svým podpisem na příslušné najemní smlouvě na smluvenou dobu.

2. Podmínkou pro uzavření smlouvy je nutné předložit platný doklad totožnosti a složení vratné zálohy.

3. Půjčovné je splatné v den zapůjčení, v případě rezervace v den rezervace.

4. Při překročení smluvené doby se zavazuje zákazník zaplatit smluvenou cenu půjčovného za jím převzatou výzbroj za každý započatý den prodlení s vrácením výzbroje

5. V případě, že zákazník nevrátí půjčenou sportovní výzbroj do 10-ti dnů od posledního dne vy půjčení, je pronajímatel oprávněn použít zálohu k úhradě této sportovní výzbroje.

6. Při předčasném vrácení nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení části půjčovného.

7. Při ztrátě nebo odcizení převzaté sportovní výzbroje uhradí zákazník její cenu ve výši uvedené na jím podepsané nájemní smlouvě.

8. Pronajímatel má právo použít zálohy na úhradu jemu vzniklé škody, jakož i na úhradu dalších pohledávek jemu vzniklých vůči zákazníkovi.

9. Výzbroj je nutno vrátit očištěnou od sněhu a hrubých nečistot.

10. Zákazník je povinen překontrolovat vypůjčené zboží.Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.