Půjčovna

Ceník z roku 2017, ceny se mohu měnit. (Postupně pracujem na doplnění)

DOSPĚLÝ SET LYŽE, SNOWBOARD
  LYŽE, SNOWBOARD
BOTY HOLE   KOMPLET KOMPLET S HELMOU
1 DEN 300,- 300,- 100,-   480,- 550,-
2-3 DNY 600,- 600,- 200,-   950,- 1050,-
4 DNY 700,- 700,- 250,-   1050,- 1150,-
5 DNÍ 800,- 800,- 300,-   1200,- 1300,-
6 DNÍ 900,- 900,- 300,-   1400,- 1600,-
7-9 DNÍ  1000,- 1000,- 300,-   1700,- 1900,-
ZÁLOHA
2000,- 500,- 300,-   2000,- 2000,-


JUNIORSKÝ SET DO 100CM
 
BEŽKY, LYŽE, SNOWBOARD
BOTY
HOLE
  KOMPLET KOMPLET S HELMOU
1 DEN
200,- 200,- 50,-   350,- 400,-
2-3 DNY 300,- 300,- 100,-   500,- 600,-
4 DNY 350,- 350,- 120,-   600,- 700,-
5 DNÍ  400,- 400,- 130,-   700,- 800,-
6 DNÍ 450,- 450,- 140,-   800,- 900,-
7-9 DNÍ 500,- 500,- 150,-   900,- 1100,-
VÍKEND/JR BĚŽKY         700,-  
ZÁLOHA 1000,- 300,- 200,-   1000,- 1000,-


JUNIORSKÝ SET 110-140CM
 
BEŽKY, LYŽE, SNOWBOARD
BOTY
HOLE
  KOMPLET KOMPLET S HELMOU
1 DEN
300,- 300,- 50,-   450,- 500,-
2-3 DNY 350,- 350,- 100,-   800,- 900,-
4 DNY 500,- 500,- 120,-   900,- 1000,-
5 DNÍ 550,- 550,- 130,-   1000,- 1100,-
6 DNÍ 600,- 600,- 140,-   1200,- 1300,-
7-9 DNÍ 700,- 700,- 150,-   1300,- 1400,-
 
-  - -     -
ZÁLOHA 2000,- 500,- 200,-   2000,- 2000,-

 

ZÁVODNÍ LYŽE, SPECIÁLNÍ LYŽE
ZÁVODNÍ LYŽE, SPECIÁLNÍ LYŽE  
1 DEN 500,-
2-3 DNY 1000,-
4 DNY 1200,-
5 DNÍ 1400,-
6 DNÍ 1600,-
7-9 DNÍ 2400,-
ZÁLOHA 5000 - 10000,-

 

 

CELOROČNÍ CENÍK PŮJČOVNÉHO

 

 

Vypůjčení v září, říjnu, v listopadu 2019

 

Záloha

Dětský ski komplet: lyže do 100cm + boty +hole + helma

1900,-

 

2000,-

Junior ski komplet: lyže 110 až 140cm + boty + hole + helma

2600,-

 

2000,-

Carving ski komplet: lyže + boty + hole

3200,-

 

2500,-

TOP ski komplet: lyže + boty + hole

4000,-/8000,-

 

5000,-

Junior snowboard komplet: snowboard do 136cm + boty + helma

2800,

 

2000,-

Snowboard komplet: snowboard + boty

3800,-

 

    2000,-    

 

SKIALPINISMUS/SPLITBOARD

 

  LYŽE/TEST BOTY HOLE KOMPLET/TEST
1 DEN     400,-       600,-  500,- 200,-         700,-         900,-
2-3 DNY     800,-      1200,- 1000,- 200,-        1200,-       1600,-
4 DNY    1000,-     1400,- 1400,- 200,-        1700,-       2400,-
5 DNY    1400,-     1700,- 1700,- 200,-        1900,-       2700,-
6 DNÍ    1600,-     2000,- 2000,- 200,-        2100,-       2900,-
VÍKEND              1600,-       2100,-
ZÁLOHA       5000,-

 HOROLEZECTVÍ      

Materiál Půjčovné1. Den (Kč/den) Půjčovné 2.Den a více (Kč/den) Vratná záloha
Lezecké cepíny(pár) 120,- 100,- 5000,-
Turistický cepín 40,- 30,- 1000,-
Turistické mačky 40,- 30,- 1000,-
Helma 30,- 20,- 500,-
Ferratový set 60,- 40,- 1200,-
Lavinový pípák 1000,- 80,- 3000,-
Lavinová sonda 20,- 20,- 500,-
Lavinová lopata 30,- 30,- 500,-
Sněžnice 80,- 70,- 2000,-
Hrudní úvazek 20,- 20,- 200,-
Sedací úvazek 30,- 30,- 500,-
Dětská sedačka
(vč.pláštěnky a stříšky)
50,- 40,- 1500,-

                      

Ceník sled dogs

1 celý den (30 hodin od půjčení) 400,- Kč
Každý další den 200,- Kč
Víkend (Pátek odpoledne až pondělí dopoledne) 600,- Kč
Jednorázový poplatek za gumové návleky 100,- Kč
Vratná kauce 2000,- Kč

 

 

Batoh ABS

 batoh

do 3 dnů 350 Kč/den
do 6 dnů 320 Kč/den
do 9 dnů 300 Kč/den
více než 10 dní 280 Kč/den
záloha 6 000 Kč

 

 

Lavinový set - vyhledávač, sonda, lopata

set

          1den 250.-

        2-4dny 200.-

5 dnů a více  180.-

záloha 3 000 Kč

 

 

CENÍK PLATNÝ OD 1.10.2017

PŮJČOVNÍ ŘÁD

1. Zákazník používá sportovní výzbroj, jejíž převzetí potvrdil svým podpisem na příslušné nájemní smlouvě na smluvenou dobu.

2. Podmínkou pro uzavření smlouvy je nutné předložit platný doklad totožnosti a složení vratné zálohy.

3. Půjčovné je splatné v den zapůjčení, v případě rezervace v den rezervace.

4. Při překročení smluvené doby se zavazuje zákazník zaplatit smluvenou cenu půjčovného za jím převzatou výzbroj za každý započatý den prodlení s vrácením výzbroje

5. V případě, že zákazník nevrátí půjčenou sportovní výzbroj do 10-ti dnů od posledního dne vy půjčení, je pronajímatel oprávněn použít zálohu k úhradě této sportovní výzbroje.

6. Při předčasném vrácení nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení části půjčovného.

7. Při ztrátě nebo odcizení převzaté sportovní výzbroje uhradí zákazník její cenu ve výši uvedené na jím podepsané nájemní smlouvě.

8. Pronajímatel má právo použít zálohy na úhradu jemu vzniklé škody, jakož i na úhradu dalších pohledávek jemu vzniklých vůči zákazníkovi.

9. Výzbroj je nutno vrátit očištěnou od sněhu a hrubých nečistot.

10. Zákazník je povinen překontrolovat vypůjčené zboží.Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.